Boletin de la Academia de Ciencias Fisicas Matematicas y Naturales.

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Venezuela).
Bib ID
vtls000194925
出版項
Caracas, Venezuela : Academia de Ciencias Fisicas Matematicas y Naturales, 1934-
稽核項
v. : ill. ; 23 cm.
預約人數:0
全部評等: 0
條碼 館藏地 索書號 卷期 複本 電子資源 館藏狀態  
00000876829
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
1985 v.45 n.141-142
0
未借出(預約無效)
00000939070
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
1989-1990 v.49-50 n.157-160
0
未借出(預約無效)
00001021369
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
1990-1991 v.50-51 n.161-166
0
未借出(預約無效)
00001278764
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
1986 v.47 n.143-146
0
未借出(預約無效)
00001278765
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
1992-1993 v.52-53 n.167-174
0
未借出(預約無效)
00000638309
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
1987 v.47 n.147-150
0
未借出(預約無效)
00000533930
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
1977 v.37 n.111-114
0
未借出(預約無效)
00000533931
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
1978-1979 v.38-39 n.115-118
0
未借出(預約無效)
00000533932
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
1980-1981 v.40 n.119-124
0
未借出(預約無效)
00000533933
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
1981-1982 v.41-42 n.125-130
0
未借出(預約無效)
00000750633
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
1988-1989 v.48-49 n.151-156
0
未借出(預約無效)
00001711524
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
1994 v.54 n.175-178
0
未借出(預約無效)
00001850363
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
1995-1999 v.55-58 n.179-190
0
未借出(預約無效)
00002761209
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
2002-2003 v.62-63 n.1-4
0
未借出(預約無效)
00002761210
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
2004-2006 v.64-66 n.1-4
0
未借出(預約無效)
00002761211
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
2007-2008 v.67-68 n.1-4
0
未借出(預約無效)
00002761208
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
2000-2001 v.59 n.1-2;v.60n.3-4;v.61n.1-4
0
未借出(預約無效)
00002764060
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
2009-2010 v.69-70 n.1-4
0
未借出(預約無效)
00002805914
總館4樓合訂期刊
PER Q 33
2011-2012 v.71 n.1-4 ; v.72 n.1-2
0
未借出(預約無效)
 
 
 
02848nas a2200577 a 4500
001
 
 
vtls000194925
003
 
 
VRT
005
 
 
20140509140700.0
008
 
 
900117c19349999ve qrzp       0   a0spa d
022
$a 1856-9633 $z 0366-1652
030
$a BOCVAE
035
$a 0000624922
039
$a yen-yen (860322 cat.&ver.) $a ling-ling(890428 ver.)
039
9
$a 201405091407 $b jingru $c 200207131042 $d VLOAD $c 200006221144 $d chiu-hsia $c 200004281107 $d catstud-v $y 2000011618400000 $z load
040
$a TKUL $b spa
041
0
$a spa $b eng
050
$a Q33 $b .C25
110
2
$a Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Venezuela).
245
0
0
$a Boletin de la Academia de Ciencias Fisicas Matematicas y Naturales.
260
$a Caracas, Venezuela : $b Academia de Ciencias Fisicas Matematicas y Naturales, $c 1934-
300
$a v.  : $b ill.  ; $c 23 cm.
310
$a Quarterly.
362
0
$a Vol. 1, no. 1 (1934)-    .
546
$a In Spanish; some articles have abstracts in English.
650
7
$a Science $v Periodicals $2 LC.
650
7
$a Science $z Venezuela $v Periodicals $2 LC.
650
7
$a Natural history $z Venezuela Periodicals $2 LC.
949
$A VIRTUAITEM $5 1 $6 00000876829 $9 1985 v.45 n.141-42 $X 4001 $D 000010041
949
0
$A VIRTUAITEMCALLNUMBER $5 1 $a PER Q 33
949
$A VIRTUAITEM $5 2 $6 00000939070 $9 1989-90 v.49-50 n.157-60 $X 4001 $D 000010041
949
0
$A VIRTUAITEMCALLNUMBER $5 2 $a PER Q 33
949
$A VIRTUAITEM $5 3 $6 00001021369 $9 1990-91 v.50-51 n.161-66 $X 4001 $D 000010041
949
0
$A VIRTUAITEMCALLNUMBER $5 3 $a PER Q 33
949
$A VIRTUAITEM $5 4 $6 00001278764 $9 1986 v.47 n.143-46 $X 4001 $D 000010041
949
0
$A VIRTUAITEMCALLNUMBER $5 4 $a PER Q 33
949
$A VIRTUAITEM $5 5 $6 00001278765 $9 1992 v.52 n.169-70 $X 4001 $D 000010041
949
0
$A VIRTUAITEMCALLNUMBER $5 5 $a PER Q 33
949
$A VIRTUAITEM $5 6 $6 00000638309 $9 1987 v.47 n.147-50 $X 4001 $D 000010041
949
0
$A VIRTUAITEMCALLNUMBER $5 6 $a PER Q 33
949
$A VIRTUAITEM $5 7 $6 00000533930 $9 1977 v.37 n.111-14 $X 4001 $D 000010041
949
0
$A VIRTUAITEMCALLNUMBER $5 7 $a PER Q 33
949
$A VIRTUAITEM $5 8 $6 00000533931 $9 1978-79 v.38-39 n.115-18 $X 4001 $D 000010041
949
0
$A VIRTUAITEMCALLNUMBER $5 8 $a PER Q 33
949
$A VIRTUAITEM $5 9 $6 00000533932 $9 1980-81 v.40 n.119-124 $X 4001 $D 000010041
949
0
$A VIRTUAITEMCALLNUMBER $5 9 $a PER Q 33
949
$A VIRTUAITEM $5 10 $6 00000533933 $9 1981-82 v.41-42 n.125-30 $X 4001 $D 000010041
949
0
$A VIRTUAITEMCALLNUMBER $5 10 $a PER Q 33
949
$A VIRTUAITEM $5 11 $6 00000750633 $9 1988-89 v.48-49 n.151-56 $X 4001 $D 000010041
949
0
$A VIRTUAITEMCALLNUMBER $5 11 $a PER Q 33
999
$a VIRTUA50
999
$a VTLSSORT0010*0080*0220*0300*0350*0400*0410*0500*1100*2450*2600*3000*3100*3620*5460*6500*6501*6502*9490*9491*9492*9493*9494*9495*9496*9497*9498*9499*94910*94911*94912*94913*94914*94915*94916*94917*94918*94919*94920*94921*9992
沒有評論
標題
附註
In Spanish; some articles have abstracts in English.
ISBN/ISSN
1856-9633 0366-1652
總館4樓現行期刊 (1) 預約
現刊本排架號
延遲出刊,登後給現刊館員置5樓待裝(jingru 971014)
合訂本排架號
10A-3
  • n.111-130 1977-1982
  • n.141-190 1985-1999
  • v.59 n.1-2 ; v.60 n.3-4 2000
  • v.61-71 2001-2011
  • v.72 n.1-2  2012