Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana.

Bib ID
vtls000000100
出版項
Mexico : Sociedad Matematica Mexicana, 1943-
稽核項
v. : ill. ; 26 cm.
預約人數:0
全部評等: 0
條碼 館藏地 索書號 卷期 複本 電子資源 館藏狀態  
00001501020
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
1996-1997 v.2 n.2 ; v.3 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00001810750
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
1999 v.4 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00001810746
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
1999 v.5 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00001854899
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
2000 v.6 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00001860161
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
2001 v.7 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00001864442
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
2002 v.8 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00001976243
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
2003 v.9 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00002306201
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
2004 v.10 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00002311000
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
2005 v.11 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00002552123
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
2004 v.10 Spec.
0
未借出(預約無效)
00002552124
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
2006 v.12 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00002555933
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
2007 v.13 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00002761217
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
2008-2009 v.14-15 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00002766303
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
2010-2011 v.16-17 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00002803335
總館4樓合訂期刊
PER QA 1
2012-2013 v.18-19 n.1-2
0
未借出(預約無效)
 
 
 
01398nas a2200301   4500
001
 
 
vtls000000100
003
 
 
VRT
005
 
 
20020712054200.0
008
 
 
980319m1943uuuumx fr p       0   a0spa d
022
$a 1405-213X
035
$a 0001496882
039
$a yen-yen (870421 cat.&ver.)
039
9
$a 200207120542 $b VLOAD $c 200010261728 $d peri $c 200009161022 $d peri $c 200004141449 $d peri $y 2000011611120000 $z load
040
$a TKUL $b spa
050
$a QA1
245
0
0
$a Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana.
260
$a Mexico : $b Sociedad Matematica Mexicana, $c 1943-
300
$a v.  : $b ill.  ; $c 26 cm.
310
$a 2 no. per year, 1995-
362
0
$a Vol. 1, no. 1 (oct. 1943)-v. 11, no. 1 a 4 (1954) ; 2. ser., v. 1, no. 1 (abr. de 1956)-2. ser., v. 39, no. 1 y 2 (abr. y oct. 1994) ; 3. ser., v. 1, no. 1-    .
500
$a Not published 1955.
500
$a In Spanish, 1943-  ; Spanish, English, and French, <1994->
500
$a Vol. 1, no. 1 (oct. 1943)-v. 11, no. 1 a 4 (1954) ; 2. ser., v. 1, no. 1 (abr. de 1956)-2. ser., v. 39, no. 1 y 2 (abr. y oct. 1994) ; 3. ser., v. 1, no. 1-    .
650
7
$a Mathematics $v Periodicals $2 LC.
949
$A VIRTUAITEM $5 1 $6 00001501020 $9 1996-97 v.2 n.2 ; v.3 n.1-2 $X 4001 $D 000010041
949
0
$A VIRTUAITEMCALLNUMBER $5 1 $a PER QA 1
999
$a VIRTUA50
999
$a VTLSSORT0080*0220*0350*0400*0500*2450*2600*3000*3100*3620*5000*5001*5002*6500*8560*9490*9491
沒有評論
標題
附註
Not published 1955.
In Spanish, 1943- ; Spanish, English, and French, <1994->
Vol. 1, no. 1 (oct. 1943)-v. 11, no. 1 a 4 (1954) ; 2. ser., v. 1, no. 1 (abr. de 1956)-2. ser., v. 39, no. 1 y 2 (abr. y oct. 1994) ; 3. ser., v. 1, no. 1- .
ISBN/ISSN
1405-213X
總館4樓現行期刊 (1) 預約
現刊本排架號
B-5
合訂本排架號
10A-3
  • Homenaje a Francisco Gonzalez Acuna  v.10 , 2004
  • v. 20 n. 1  Apr. 2014
  • v. 21 n. 1  Apr. 2015
  • v.2 n.2 1996
  • v.3-19 1997-2013