Journal of personality and social psychology.

Bib ID
vtls000063930
出版項
Washington, D.C. : American Psychological Association, 1965-
稽核項
v. ; 26 cm.
預約人數:0
全部評等: 0
Show All
條碼 館藏地 索書號 卷期 複本 電子資源 館藏狀態  
00001710605
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
1999 v.76 n.1-3
0
未借出(預約無效)
00001710606
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
1999 v.76 n.4-6
0
未借出(預約無效)
00001713564
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
1999 v.77 n.1-3
0
未借出(預約無效)
00001811782
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
1999 v.77 n.4-6
0
未借出(預約無效)
00001811783
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2000 v.78 n.1-3
0
未借出(預約無效)
00001851156
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2000 v.78 n.4-6
0
未借出(預約無效)
00001851157
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2000 v.79 n.1-3
0
未借出(預約無效)
00001858497
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2000 v.79 n.4-6
0
未借出(預約無效)
00001862987
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2002 v.82 n.1-3
0
未借出(預約無效)
00001862988
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2002 v.82 n.4-6
0
未借出(預約無效)
00001862989
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2002 v.83 n.1-3
0
未借出(預約無效)
00001864945
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2001 v.80 n.1-2
0
未借出(預約無效)
00001864946
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2002 v.83 n.4-6
0
未借出(預約無效)
00001867741
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2003 v.84 n.1-3
0
未借出(預約無效)
00001867742
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2003 v.84 n.4-6
0
未借出(預約無效)
00001868756
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2003 v.85 n.1-3
0
未借出(預約無效)
00001977386
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2003 v.85 n.4-6
0
未借出(預約無效)
00001977387
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2004 v.86 n.1-3
0
未借出(預約無效)
00002300481
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2004 v.86 n.4-6
0
未借出(預約無效)
00002300482
總館4樓合訂期刊
PER BF 698.A1
2004 v.87 n.1-3
0
未借出(預約無效)
 
 
 
01059nas a2200313   4500
001
 
 
vtls000063930
003
 
 
VRT
005
 
 
20020712162900.0
008
 
 
990309m1965uuuudcumr p       0   a0eng d
010
$a 79-644009
022
$a 0022-3514
035
$a 0001666484
039
$a yen-yen (880429 cat.&ver.)
039
9
$a 200207121629 $b VLOAD $c 200011221656 $d peri $c 200009201200 $d peri $c 200005011755 $d peri $y 2000011613200000 $z load
040
$a TKUL $b eng
050
$a HM251
245
0
0
$a Journal of personality and social psychology.
260
$a Washington, D.C. : $b American Psychological Association, $c 1965-
300
$a v.  ; $c 26 cm.
310
$a Monthly.
362
0
$a Vol. 1 (Jan. 1965)-    .
500
$a HM251.J56
500
$a 155.2/05
500
$a Vol. 1 (Jan. 1965)-    .
500
$a Continues: Journal of abnormal and social psychology.
500
$a 1999新訂
650
7
$a Social psychology $v Periodicals   $2 LC.
999
$a VIRTUA50
999
$a VTLSSORT0080*0100*0220*0350*0400*0500*2450*2600*3000*3100*3620*5000*5001*5002*5003*5004*6500*8560
沒有評論
標題
附註
HM251.J56
155.2/05
Vol. 1 (Jan. 1965)- .
Continues: Journal of abnormal and social psychology.
1999新訂
ISBN/ISSN
0022-3514
總館4樓現行期刊 (1) 預約
合訂本排架號
42B-2
  • v.76-79 1999-2000
  • v.80 n.1-2 2001
  • v.82-109 2003-2015